SŽ 362 - Meh

Tehnični podatki

Proizvajalec država Ansaldo, Italija
Leto izdelave 1962-1967
Razpored osi Bo´Bo´Bo´
Nazivna napetost 3 kV
Trajni tok 3 x 310 A
Moč 2.790 kW
Največja hitrost 120 km/h
Teža 113 t
Dolžina med odbojniki 18,4 m
Širina 3,15 m
Višina ob spuščenem pantografu 4,28 m
Osni pritisk 18,8 t
Premer novih koles 1.250 mm
Budnik Impulzni BCDM
Brzinomer RT 9i, A 16i
ASN I-60i Siemes
RDZ TFZ 70
Min. polmer loka proge 80 m
Min. polmer na drči 300 m

Konec 50-ih let so nekdanje Jugoslovanske Železnice naročile pri tovarni Ansaldo iz Genove električne lokomotive, z osnim zaporedjem Bo'Bo'Bo' za svoje elektrificirane proge z napetostjo 3000 V enosmernega toka. Poleg ene lokomotive JŽ 341, so to prve električne lokomotive, ki so jih Jugoslovanske železnice kupile za obratovanje na svojih progah. V letih med 1960 in 1967 je v Jugoslavijo prišlo 40 lokomotiv podserije 000, ki so spadale pod ZŽTP Ljubljana (21 lokomotiv) in ŽTP Zagreb (19 lokomotiv). V rednem prometu so od 21.11.1960. Vozile so na celotnem elektrificiranem omrežju v Sloveniji in delu Hrvaške, kajti odsek Zagreb - Reka, je bil takrat še elektrificiran na enosmerno napetost 3 kV). V letih 1968 in 1969 je bilo za ŽTP Zagreb dostavljenih še 10 nekoliko izboljšanih lokomotiv, ki jim je bila dodeljena podserija 100. Bile so meter daljše in težje.

Lokomotivo je zasnovana na podlagi italijanskih serij FS E636 in FS E646. Glavna značilnost vrste 362 je, da spada med zglobne lokomotive. To pomeni da je lokomotiva sestavljena iz dveh polkabin, ki sta povezani mehansko, električno in zračno. Lokomotiva ima tri podstavne vozičke. Srednji podstavni voziček prevzema del mase obeh polkabin. Takšna konstrukcija lokomotive je olajšala vožnje skozi loke. Povezavo med polkabinami pred zunanjimi vlivi ščiti usnjeni oziroma gumijasti meh. Od razlog zakaj imajo pri vzdevek »meh«, »mehovka«. Manj znani vzdevek je »pershing« (balistična raketa), na Hrvaškem pa so bolj poznane po imenom »žutka«.

Po razpadu nekdanje skupne države in delitveni bilanci 1. oktobra 1991 nam je od prvotnih 21 pripadalo 17 lokomotiv. (Hrvaški so pripadali 362-009, -010, -012 in -014). Do leta 2005 so vlekle potniške in tovorne vlake po vseh slovenskih elektrificiranih progah. Takrat so kot zamenjavo zanje začele prihajati lokomotive serije 541, serijo 362 pa so zaradi zastarelosti in dotrajanosti pričeli postopoma izločati iz prometa. Dve lokomotivi (362-031 in 034) so leta 2008 prodali zasebnemu prevozniku na Češko, ostale pa so izločili do 14. julija 2009, ko je bila tudi poslovilna vožnja lokomotive 362-027. Ta je sedaj edina ohranjena pri nas v oskrbi DLŽ Ilirska Bistrica. V muzeju Slovenskih železnic se nahaja še 362-029 preštevilčena v 362-037, a je bolj v klavrnem stanju in usoda te lokomotive še ni znana.

Lokomotive so skozi svoje obdobje doživljale različne spremembe in modifikacije, ki se kažejo tako v tehničnem kot vizualnem smislu. Med slednje spadajo predvsem odjemniki toka od serije 363, ki so zamenjali škarjaste odjemnike, oblika in število čelnih luči, klimatske naprave, sprememba hladilnih rešetk, odstranitev pomožnega kompresorja na podstavnem vozički itd. Tri lokomotive (362-023, -026 in -027) so bile opremljene z italijanskimi varnostnimi napravami in so od junija 2003 opravljali interoperabilne vožnje do postaje Cervignano brez menjave lokomotiv na meji.

Še večje spremembe so lokomotive doživljale na Hrvaškem. Dobile so novo številčenje (HŽ 1061), barvno shemo, nekatere novo obliko kabine, dve lokomotivi 362 pa so celo predelali v serijo JŽ 462 (kasneje HŽ 1161). Vse lokomotive so izločili iz prometa do decembra 2012, ko so zaključili z elektrifikacijo proge na 25kV AC.

Omenjena serija je izločena iz prometa, njena poslovilna vožnja je bila 14.7.2009 slike so vam na voljo tukaj>>>, video posnetek pa tukaj>>>

Avtor opisa je: Luka Gradišnik

Stanje 5.8.2021

Oznaka JŽ/SŽ Oznaka HŽ Tovarniška št. in leto UIC oznake Opombe
362-001 HŽ 1061 001 Ansaldo 375/60 98 78 1061 001 - 2 - od leta 2008 izven prometa
- v maju 2019 kasirana
362-002 HŽ 1061 002 Ansaldo 376/60 98 78 1061 002 - 0 - februarja 2019 kasirana
362-003 JŽ 462-002
HŽ 1061 003
Ansaldo 377/60 98 78 1061 003 - 9 - 1979 nesreča Žrnovec, težko poškodovana
- predelava na 25kV AC, oznaka JŽ 462-002, TŽV Gredelj 1988
362-004 HŽ 1061 004 Ansaldo 378/60 98 78 1061 004 - 6 - februarja 2019 kasirana
362-005 HŽ 1061 005 Ansaldo 379/60 98 78 1061 005 - 3 - 1.9.1961 nalet z lok. JŽ 362-008
- 9.1.1971 prva lok ki gre v Ansaldo na modifikacijo
- 1979 nesreča Žrnovec, težko poškodovana, popravljena 9.3.82
- nova oblika kabine
- 24.9.2010 srednja revizija
362-006 HŽ 1061 006 Ansaldo 380/60 98 78 1061 006 - 1 - od 2005 izven prometa
362-007 HŽ 1061 007 Ansaldo 381/60 98 78 1061 007 - 9 - nova oblika kabine
- 7.4.2011 nesreča Skrad, težko poškodovana, izven prometa
362-008 HŽ 1061 008 Ansaldo 382/60 98 78 1061 008 - 7 - 1.9.1961 nalet z lok JŽ 362-005
- ni vozila na HŽ
- v letu 1999 kasirana
362-009 HŽ 1061 009 Ansaldo 363/60 98 78 1061 009 - 5 - 17.7.1970 poškodovana v nesreči pri Šapjanah
- od 1.10.1991 pripada operaterju HŽ
- v letu 1992 težko poškodovana
- v letu 1994 kasirana
362-010 HŽ 1061 010 Ansaldo 384/60 98 78 1061 010 - 3 - od 1.10.1991 pripada operaterju HŽ
- vozila za HŽ samo v rumeni barvni shemi
- v letu 1997 kasirana
362-011 HŽ 1061 011 Ansaldo 385/62 98 78 1061 011 - 1 - 20.12.2008 srednja revizija
- 28.12.2011 izven prometa
362-012 HŽ 1061 012 Ansaldo 386/62 98 78 1061 012 - 9 - od 1.10.1991 pripada operaterju HŽ
362-013 HŽ 1061 013 Ansaldo 387/62 98 78 1061 013 - 7 - 2003 prodana operaterju FNM oznaka E660.02
362-014 HŽ 1061 014 Ansaldo 388/62 98 78 1061 014 - 5 - od 1.10.1991 pripada operaterju HŽ
362-015 HŽ 1061 015 Ansaldo 389/62 98 78 1061 015 - 3 - 18.2.2011 srednja revizija
- 27.11.2011 nalet v Moravicah, težko poškodovana, izven prometa
362-016 Ansaldo 390/62 94 79 1 362 016 - 9 - v novembru 2010 kasirana
362-017 HŽ 1061 016 Ansaldo 391/62 98 78 1061 016 - 0
99 75 1061 016 - 1
- nova oblika kabine
- v aprilu 2021 kasirana
362-018 Ansaldo 392/62 94 79 1 362 018 - 5 - v novembru 2010 kasirana
362-019 HŽ 1061 017 Ansaldo 393/62 98 78 1061 017 - 8 - od 2010 izven prometa
- v marcu 2019 kasirana
362-020 Ansaldo 394/62 94 79 1 362 002 - 1 - 17.7.1970 poškodovana v nesreči pri Šapjanah
- v novembru 2010 kasirana
362-021 Ansaldo 395/62 94 79 1 362 021 - 9
91 79 1 362 021 - 2
- 2009 konec eksploatacije
- kasirana
362-022 HŽ 1061 018 Ansaldo 396/62 98 78 1061 018 - 6 - 11.11.1976 vgrajena prva ASN naprava
- od 1999/2000 izven prometa
- v novembru 2020 kasirana
362-023 Ansaldo 397/62 94 79 1 362 023 - 5
91 79 1 362 023 - 8
- 17.7.1970 poškodovana v nesreči pri Šapjanah
- vgrajena italjanska varnostna napravaRS-4C (interoperatibilnost SŽ-FS)
- konec leta 2012 kasirana
- kabina uporabljena za simulator na Ptuju
362-024 Ansaldo 398/62 94 79 1 362 024 - 3 - 2005 konec eksploatacije
- kasirana
362-025 HŽ 1061 019 Ansaldo 399/63 98 78 1061 019 - 4 - konec 80-tih kasirana
362-026 Ansaldo 400/63 94 79 1 362 026 - 8 - vgrajena italjanska varnostna napravaRS-4C (interoperatibilnost SŽ-FS)
- kabina uporabljena za simulator na Ptuju
362-027 Ansaldo 401/63 94 79 1 362 027 - 6
91 79 1 362 027 - 9
- 23.12.1963 prišla iz Genove v Sežano
- vgrajena italjanska varnostna napravaRS-4C (interoperatibilnost SŽ-FS)
- 14.7.2009 zadnja vožnja v Sloveniji
- ohranjena, DLŽ Ilirska Bistrica
362-028 HŽ 1061 020 Ansaldo 402/63 98 78 1061 020 - 2 - v marcu 2019 kasirana
362-029 Ansaldo 403/63 94 79 1 362 029 - 2 - v muzeju Slovenskih železnic
- preštevilčena v 362-037
362-030 HŽ 1061 021 Ansaldo 404/64 98 78 1061 021 - 0 - 2003 prodana operaterju FNM, oznaka E660.01
362-031 Ansaldo 405/64 94 79 1 362 031 - 8 - prodana na Češko (dobi škarjaste OT, ostala v temeljni barvi)
362-032 Ansaldo 406/64 94 79 1 362 032 - 6 - kasirana
362-033 HŽ 1061 022 Ansaldo 407/64 98 78 1061 022 - 8 - v marcu 2019 kasirana
362-034 Ansaldo 408/64 94 79 1 362 034 - 2
91 79 1 362 034 - 5
- prodana na Slovaško (Central Railways - CRW)
- v letu 2020 kasirana
362-035 HŽ 1061 023 Ansaldo 409/64 98 78 1061 023 - 6 - v marcu 2019 kasirana
362-036 ASGEN 810/66 94 79 1 362 036 - 7
91 79 1 362 036 - 0
- kasirana
362-037 ASGEN 811/66 94 79 1 362 037 - 5 - v letu 2016 kasirana
362-038 ASGEN 812/66 94 79 1 362 038 - 3 - kasirana
362-039 ASGEN 813/67 94 79 1 362 039 - 1
91 79 1 362 039 - 4
- v letu 2012 kasirana
362-040 ASGEN 814/67 94 79 1 362 040 - 9
91 79 1 362 040 - 2
- v letu 2009 odstavljena
- kasirana

Avtor tabele stanja lokomotiv je: Luka Gradišnik