JŽ 361 - Breda

Tehnični podatki

Proizvajalec država Officine Meccaniche Milano, Italija
Leto izdelave začetek gradnje 1927
Razpored osi Bo´Bo´Bo´
Nazivna napetost 3 kV
Moč 1890 kW
Največja hitrost 95 km/h
Teža 93 t
Dolžina med odbojniki 14,95 m
Širina
Višina ob spuščenem pantografu 4,28 m
Osni pritisk 16 t
Premer novih koles 1250 mm
Budnik
Brzinomer
ASN
RDZ
Min. polmer loka proge
Min. polmer na drči

Serija 361 so enosistemske in prve električne lokomotive na območju nekdanje Jugoslavije. Lokomotiva E.626 je nastala pod taktirko Giuseppeja Bianchija v letu 1926, ko so italijanske železnice (FS) zahtevale lokomotivo s šestimi pogonskimi osmi, ki bi zmogle vleko in boljšo adhezijo na strmih progah. Predstavljala je vodilno vrsto lokomotiv FS enosmerne napetosti 3kV DC. V letih 1927 in 1939 je bilo proizvedenih 448 lokomotiv v štirih serijah, ki so se med sabo malenkost razlikovale. Izdelovale so jih različne tovarne po Italiji, med njimi tudi v tovarni Societá Italiana Ernesto Breda, po kateri pri nas lokomotive dobijo vzdevek »breda«.

Med obema svetovnima vojnama je bil zahodni del Slovenije in deli zahodne Hrvaške pod italijansko okupacijo. Takrat je stekla elektrifikacija prog med Trstom in Postojno ter Pivko in Reko. 21. aprila 1936 sta obe elektrificirani progi bili predani prometu in po njiju so zapeljale lokomotive serije E626 kot prve električne lokomotive v rednem železniškem prometu. Po vojni smo od italijanskih železnic prevzeli 17 lokomotiv, sprva označenih kot JDŽ E636, leta 1957 jih označijo kot JDŽ E61. Po letu 1962 pa dobijo sedanjo oznako JŽ 361. 16 lokomotiv je bilo dodeljeno ŽG Ljubljana, 1 pa ŽTP Zagreb. Slednjo so pobarvali v modro barvo in od takrat je dobila vzdevek »Marijan«.

Vozile so tri podserije. Podserija 000 je imela 90V motor-generator za pogon kompresorja, polnjenje baterije in hlajenje vlečnih motorjev. Ni imela pa električnega ogrevanja vagonov. Podserija 100 omogoča električno ogrevanje potniških vagonov ter motor-ventilator-dinamo za hlajenje vlečnih motorjev in polnjenje baterij. Kompresorja pa sta se preko uporov napajala direktno iz napetosti 3kV. Podserija 200 je nastala z predelavo dveh lokomotiv podserije 000, katerima so spremenili prestavno razmerje zobniškega prenosa.

Lokomotive so vozile tako potniške kot tovorne vlake. Proti koncu samo še tovorne vlake, dokler jih v letih 1976 in 1978 postopoma ne umaknejo iz prometa. Trenutno sta ohranjeni v Sloveniji dve lokomotivi. 361-001 je razstavljena na dvorišču podjetja VIT Ljubljana v Mostah, 361-106 pa v Ilirski Bistrici zraven železniške postaje. V Hrvaškem železniškem muzeju v Zagrebu pa se nahaja 361-201.

Avtor opisa je: Luka Gradišnik