SŽ 661 - Kenedi

Tehnični podatki

Proizvajalec država General Motors, ZDA
Leto izdelave 1961 podseriji 0xx in 1xx,
1973 podserija 4xx
Razpored osi Co´Co´
Moč 1.435 kW
Rezervar za gorivo 6.056 l
Največja hitrost 114 km/h podserija 0xx in
124 km/h podseriji 1xx, 4xx
Teža 108 t
Dolžina med odbojniki 18,5 m
Širina 2,82 m
Višina 3,96 m
Osni pritisk 18 t
Premer novih koles 1.016 mm
Budnik BDCM
Brzinomer Hasler
ASN I 60
Min. polmer loka proge 80 m
Min. polmer na drči 217 m

To je bila prva dizel lokomotiva v bivši Jugoslaviji. Na testiranju pred dokončnim nakupom sta prišli v ožji izbor ta lokomotiva in lokomotiva serije DB V200. Ker se nemška lokomotiva ni obnesla predvsem na progi Split-Knin so se vodilni v Beogradu odločili za nakup ameriške lokomotive. Izkazala se je za zelo uspešno tako na ravninskih kot na progah z velikim vzpon. Lokomotive do podserije 100 so bile s strani Američanov subvencionirane kot vojna pomoč. V Sloveniji je bilo lokomotiv serije 661 le 11. Skupno nabavljenih je bilo kar 220 lokomotiv te serije od tega 2 za potrebe rudnika Obrenovec. Podserija 400 pa ni imela enakega sprednjega dela kot ostale in se vidi iz kabine povsem cela proga neglede na kateri strani sediš, to pa zaradi tega, ker omenjena podserija nima parnega generatorja za ogrevanje. Omenjene lokomotive so na področju bivše države še vedno aktivne, v Sloveniji žal samo še ena, pa še ta je bila med tem že upokojena (zadnja vožnja pred upokojitvijo tukaj>>>, prihod v muzej tukaj>>>), vendar so jo zaradi žledoloma reaktivirali. Medtem ko je v Nemčiji serija V200 že odšla v zasluženi pokoj.

Avtor stanja vozil: Luka Gradišnik
Stanje vozil: 16. 3. 2024 tukaj