Železniška infrastruktura


Obnova železniške postaje Šentjur. Slike prikazujejo stanje 16.02.2023. Več o tem...

Na relaciji Divača - Koper poteka izgradnja drugega tira. Zadnje slike prikazujejo stanje na 24.02.2022. Več o tem...

Na železniški postaji poteka prenova. Več o tem...

Na železniški postaji poteka prenova.
Več o tem...

SŽ nima svojega merilnega vlaka, zato se na slovenskih tirih pojavlja madžarski merilni vlak
Več o tem...

V bližini postaje Gornje Ležeče se nahajata Tajha, katera sta v času parne vleke služila za oskrbovanje parnih lokomotiv z vodo.
Več o tem...

V sklopu posodobitve odseka Maribor - Šentilj se trasa proge premakne na novo lokacijo. V sklopu tega je izgradnja novega viadukta vzporedno s starim, ki je bil v preteklosti zasut zaradi slabega stanja.
Več o tem...

17.02.2015 se je začela obnova drugega tira proge Slovenska Bistrica Pragersko, ki naj bi trajala do predvidoma 8.5.2015. Začetna dela (demontaža) potekajo med km 569,3 in 573,3.
Več o tem...

Tir so zaprli 30.9.2014 ob 8:20. Z deli so pričeli 2.10.2014, predviden rok dokončanja je bil 15.12.2014, prvi vlak (LP 2805) je po obnovljenem tiru zapeljal 19.12.2014 ob 13:40.
Več o tem...

Obnovitvena dela potekajo med km 569,3 in 573,3. Posnetki so nastali med 30.9. in 26.11.2014.
Več o tem...

Na tem mestu bi morali 28. aprila na svoje mesto poriniti 608 ton težak vodni prepust. Ko so začeli s potiskanjem, se je pretrgala tirnica po kateri bi naj drsel prepust.
Več o tem...

Od 23. aprila pa do 3. maja je bila deset dnevna zapora. V tem času so končali z nadgradnjo proge od Lipovcev, do mosta na Muri.
Več o tem...

Obnova postaje Ptuj ter zgradba elektro napajalne postaje in polaganje kablov v ENP.
Več o tem...

V okviru nadgradnje proge bosta ta dva mostova nadomeščena z novima betonskima. Most čez potok Studenščico bo po novem manjšega profila.
Več o tem...

Obnova proge na odseku Lipovci - Most na Muri med kilometroma 30.265 in 31.074.
Več o tem...

Gradnja cestnega nadvoza v Lipovcih.
Več o tem...

Zadnji dan januarja se je začela naravna katastrofa v obliki žledu. Na posnetkih je stanje med žledom, ter kako se promet odvija po katastrofi.
Več o tem...

Izgradnja dveh vodnih prepustov v Žerovincih. Vgradnja dveh različnih sistemov provizorija.
Več o tem...

Izgradnja in umestitev vodnega prepusta v Dokležovju.
Več o tem...

Obnova proge na odseku Lipovci - Most na Muri med kilometrom 31.074 in kilometrom 32.034.
Več o tem...

Nov peron na postajališču Ljutomer Mesto in rekonstrukcija postaje Ljutomer.
Več o tem...

Nekaj slik še nedokončanega podhoda v Ivankovcih.
Več o tem...

Fotoreportaža o rekonstrukciji proge Ljutomer - Mekotnjak km 22,120 - 23,625 ter elektrifikacija Kidričevega, Cirkovc ... in prestavitev trase v Ivankovcih, 7 novih prepustov.
Več o tem...

Fotoreportaža o rekonstrukciji proge Ljutomer - Mekotnjak km 18,2 - 20,525 ter nadvoz Pušenci in nekaj elektrifikacije.
Več o tem...

Prvi steber je bil postavljen v km 41.3 med Mursko in postajališčem Puconci vis a vi naselja Markišavci. Na slikah je tudi vidna začasna deponija stebrov v Murski Soboti, ter drezina Tegrada.
Več o tem...

Fotoreportaža o prvi etapi rekonstrukcije proge Ljutomer-Mekotnjak km 17,723 - 18,115.
Več o tem...

Fotoreportaža o zadnjih etapah rekonstrukcije proge Lipovci-Murska Sobota km 35,790 - 38,206.
Več o tem...

Fotoreportaža o etapi rekonstrukcije proge Lipovci-Murska Sobota km 34,325 - 35,3.
Več o tem...

Fotoreportaža o etapi rekonstrukcije proge Lipovci-Murska Sobota km 33,845 - 34,325.
Več o tem...

Fotoreportaža o zadnjih etapah rekonstrukcije proge Pragersko - Ptuj km 11,885 - 12,365.
Več o tem...

Fotoreportaža o etapah rekonstrukcije proge Pragersko - Ptuj km 8,760 - 10,800.
Več o tem...

Fotoreportaža o etapah rekonstrukcije proge Pragersko - Ptuj km 4,900 - 8,760.
Več o tem...

Fotoreportaža o etapah rekonstrukcije proge Pragersko - Ptuj km 0,000 - 4,900.
Več o tem...

Fotoreportaža obnove proge med Ormožem in Pavlovcem.
Več o tem...

Obnova železniškega mostu pri postaji Velika Loka.
Več o tem...

Obremenilna preizkušnja železniškega mostu v Mariboru po obnovi.
Več o tem...