Proga št. 83 Novo mesto - Straža

Dolžina proge: 8,5 km (od km 0,0 do km 8,5)

Enotirna proga
Kategorija proge A; osna obremenitev 16 t/os
Status proge: regionalna
Maksimalna dolžina vlaka: 277m
RDZ kanal: -

Za ogled načrta postaje kliknite na datum/letnico načrta.

Postaja km.
pozicija
nadmorska
višina
št.
glavnih
tirov
št.
peronov
koristna
dolžina
najdaljšega
tira
načrt
postaje
Novo mesto 78,7 177,6 4 (2,3,4,5) 2 483 1900
1914
sep.1995
Straža 8,3 1 277 marec 1984