Proga št. 80 (d.m) Metlika - Ljubljana

Dolžina proge: 127 km (od km 29,5 do km 565,7)

Enotirna proga
Kategorija proge C2; osna obremenitev 20 t/os
Status proge: regionalna
Maksimalna dolžina vlaka: 460m
RDZ kanal: -

Za ogled načrta postaje kliknite na datum/letnico načrta.

Postaja km.
pozicija
nadmorska
višina
št.
glavnih
tirov
št.
peronov
koristna
dolžina
najdaljšega
tira
načrt
postaje
Rosalnice 30,1
Metlika 31,7 146,1 2 (2,3) 2 486 31.12.1970
Dobravice 36,4
Gradac 40,5 151,1 10.3.1983
Črnomelj 46,6 180,6 3 (2,3,4) 2 520 31.12.1971
Otovec 50,1 31.12.1966
Semič 55,5 319,2 2 (2,3) 2 449 31.12.1971
Rožni dol 60,9 373,2 31.12.1966
Uršna sela 65,4 333,2 2 (2,3) 2 484 31.12.1966
Birčna vas 71,3
NM Šmihel
NM Kandija 77,3
NM center 77,8
Novo mesto 78,7 177,6 4 (2,3,4,5) 2 483 1900
1914
sep.1995
Hudo 82,2
Mirna peč 88,3 280,4 2 (2,3) 2 675 1908
31.12.1982
Ponikve 94,1
Trebnje 97,0 270,5 3 (2,3,4) 3 545 1909
31.12.1981
Štefan 99,5
Velika Loka 101,9 279,3 1909
Šentlovrenc 104,7
Veliki Gaber 107,4
Radohova vas 110,8 307,0 2 (2,3) 1 516 1915
31.12.1970
Šentvid pri Stični 112,6
Ivančna Gorica 116,5 327 2 (2,4) 1 552 1915
31.12.1966
Polževo 118,8
Višnja Gora 122,3 326,9 2 (2,3) 2 465 1916
31.12.1970
Žalna 126,8
Mlačevo 128,8
Grosuplje 132,5 331,8 2 (2,3) 2 484 1897
31.12.1986
Šmarje Sap 136,1 1893
Škofljica 142,0 293,1 2 (2,3) 2 475 1915
31.12.1988
Lavrica
LJ Rakovnik 149,5 292,0 3 (2,3,4) 1 501 1915
31.12.1983
LJ Vodmat 30,1
Ljubljana 565,7 298 14 (1,2,3
in od 1 do 11)
5 520