Proga št. 82 Grosuplje - Kočevje

Dolžina proge: 49,2 km

Enotirna proga
Kategorija proge D4; osna obremenitev 22,5 t/os
Status proge: regionalna
Maksimalna dolžina vlaka:
RDZ kanal: -

Za ogled načrta postaje kliknite na datum/letnico načrta.

Postaja km.
pozicija
nadmorska
višina
št.
glavnih
tirov
št.
peronov
koristna
dolžina
najdaljšega
tira
načrt
postaje
Grosuplje 132,5 331,8 2 (2,3) 2 484 1897
31.12.1986
Spodnja
Slivnica
2,5
Čušperk 9,2
Dobrepolje 15,0 451 2 2 326 31.12.1966
Velike
Lašče
19,7 april 1975
Ortnek 26,7 536 2 1 291 31.12.1966
Žlebič 29,5
Ribnica 33,7 494 3 2 290 13.1.1988
Stara
cerkev
45,6
Kočevje 48,6 3 2 399 april 1982