SŽ dvoosni potniški vagoni

Po drugi svetovni vojni je pri nas preživelo le malo potniških vagonov, veliko od teh je bilo tudi lesenih, potrebe po prevozu potnikov pa velike, so se na Jugoslovanskih železnicah odločili, da se postopoma preide na masivnejšo konstrukcijo (podvozje). Rezultat tega prehoda so dvoosni vagoni enostavne gradnje, katerega so gradile različne tovarne v SFRJ,tako imenovani vagoni Baat. Ti vagoni so bili zelo razširjeni, uporabljali pa so se skoraj izključno v notranjem prometu, na začetku na vseh prograh, kasneje pa le še na nekaterih. S prihodom Šinobusa sredi 60-tih let in kasneje elektro oz. dizel motornih garnitur se je njihova uporaba postopoma zmanjševala. Uporabljali so jih za tako imenovane "delavske" vlake, v Sloveniji smo jih uporabljali vse do nesreče (iztirjenja) v Zalogu 1994, kasneje pa le še na nekaterih stranskih progah se do leta 2000. V drugih državah bivše Jugoslavije, so se ti vagoni uporabljali tudi še po letu 2000, v Srbiji jih je možno še dandanes srečati na kakšnih stranskih prograh.

Ti vagoni so imeli v začetku neoblazinjene sedeže, 3 na eni strani in 2 na drugi strani, kasneje pa so jih oblazinili. Ogrevanje je bilo v začetku s pomočjo pare, saj so te vagone še vlekle parne lokomotive. Parni generator so kasneje imele tudi dizel lokomotive serije 661 in 644, tako da ni bilo problema z ogrevanjem tudi po ukinitvi parne vleke. Kasneje so ti vagoni dobili še elektro ogrevanje, vseskozi pa so za razsvetljavo imeli nameščen dinamo gnan z eno kolesno dvojico. Prav smešno je bilo videti recimo 5 ali 6 Baat vagonov, spredaj pa lokomotiva serije 664 ali lokomotivo serije 342.

Zaradi količine prtljage, katero so potniki velikokrat prinesli s sabo, je bil na začetku uporabe vagonov Baat dodan službeni vagon, ki je bil v bistvu predelan tovorni vagon tipa G, katerega so v 70-tih letih začeli nadomeščati z nekoliko modernejšimi vagoni tipa Daa, namenjeni izključno za prevoz prtljage. Treba je vedeti, da v tistih časih še ni bilo veliko osebnih avtomobilov oz. tovornjakov, potovanje z železnico pa skorajda edini hitrejši način, je bilo logično to, da se je uporabljal prtljažni vagon.

Poleg dvoosnih vagonov drugega razreda so bili v uporabi tudi vagoni prvega razreda s to razliko, da so imeli ti 6 kupejev z oblazinjenimi sedeži, v katerih je bilo prostora za 6 ljudi. Ti vagoni so bili vagoni 1. razreda,tako imenovani Aaa vagoni. Kasneje so bili tudi ti vagoni preklasirani iz 1. razreda v 2. razred.