Obnova postaje Pragersko

Avtor: Zdravko Munda
Kronološki pregled obnove
Peš po območju postaje, pohitren posnetek
smer pogleda lahko upravljate sami s pomočjo miške
Stanje 17.2.2023
Posnetki iz zraka
Stanje januarja in februarja2023
Stanje 17.3.2023
Avtor: Zdravko Munda
dela na A strani obnove in na postaji tir 1 in 2
Stanje 18.3.2023
uvoz vlaka na A strani obnove
Stanje 18.3.2023
Od A strani obnove na postajo
Stanje 8.5.2023
Avtor: Zdravko Munda
tir 1 in 2 se dokončujeta
Stanje 15.5.2023
Avtor: Zdravko Munda
tir 1 in 2 se dokončujeta