Nesreča v Zidanem Mostu

Prevrnil se je 300 tonski transformator
Priprava na odpravo posledic nesreče
Avtor fotografij: Bojan Dremelj
Stanje 7.1.2023