Vagon ABeelmt

AB - 1. in 2. razred
ee - osrednje napajanje z energijo iz VN zbirnika
l - ozvočenje
m - daljši od 24 metrov
t - prehod med sedeži po sredini

Številčna (UIC) oznaka: 61 79 39-90 xxx-x
61 - Euro City vagon, fiksna širina tirnic
79 - Slovenske Železnice
39 - vagon 1 in 2 razreda z 9 oddelki ali 18-19 vrstami sedežev
90 - 200 km/h, el. ogrevanje: 1000V AC 17Hz, 1500V AC 50 Hz, 1500V DC, 3000V DC
xxx-x - zaporedna številka vagona s kontrolno številko