Lokomotiva FS 740.121

njena sedanja lokacija: Postojna