Lokomotiva JŽ 51-156

njena sedanja lokacija: Grosuplje