Lokomotiva JŽ 162-001

njena sedanja lokacija: muzej Šiška