Maksimalne obremenitve lokomotive serije 661 Kenedi

Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS)
Dobova-Ljubljana 2000
Ljubljana-Borovnica 2000
Borovnica-Postojna 1270
Postojna-Pivka 1910
Pivka-Divača 2000
Divača-Sežana 2000
Sežana-Opčine 2000
Opčine-Sežana 1480
Sežana-Divača 1910
Divača-Pivka 1910
Pivka-Postojna 1770
Postojna-Verd 1910
Verd-Ljubljana 2000
Ljubljana-Dobova 2000
Proga Ljubljana-Jesenice
Ljubljana-Škofja Loka 1620
ŠkofjaLoka-Kranj 2000
Kranj-Jesenice 980
Jesenice-Jesenice d.m. 830
Jesenice-Kranj 2000
Kranj-Škofja Loka 2000
Škofja Loka-Ljubljana 2000
Proga Zidani Most-Špilje (OBB)
Zidani Most-Celje 2000
Celje-Grobelno 2000
Grobelno-Pragersko 1770
Pragersko-Maribor 2000
Maribor-Špilje 1770
Špilje-Maribor 1770
Maribor-Pragersko 2000
Pragersko-Grobelno 1770
Grobelno-Celje 2000
Celje-Zidani Most 2000
Proga Divača-Koper tovorna
Divača-Rodik 790
Rodik-Hrpelje Kozina 2000
Hrpelje Kozina-Koper 2000
Koper- Hrpelje Kozina 630
Hrpelje Kozina-Rodik 790
Rodik- Divača 2000
Proga Pivka-Šapjane (HŽ)
Pivka-Ilirska Bistrica 2000
Ilirska Bistrica-Šapjane 1770
Šapjane-Ilirska Bistrica 1360
Ilirska Bistrica-Pivka 1190
Proga Grosuplje-Kočevje
Grosuplje-Ortnek 755
Ortnek-Ribnica 2000
Ribnica-Kočevje 2000
Kočevje-Ribnica 2000
Ribnica-Ortnek 1110
Ortnek-Grosuplje 1040
Proga Ljubljana-Kamnik
Ljubljana-Črnuče 2000
Črnuče-Domžale 1770
Domžale-Kamnik 1480
Kamnik-Kamnik Graben
Kamnik Graben-Kamnik
Kamnik-Domžale 2000
Domžale-Črnuče 2000
Črnuče-Ljubljana 1270
Proga Celje-Velenje
Celje-Velenje 1620
Velenje-Celje 2000
Proga Sveti rok-Grobelno
Sv. Rok-Stranje 720
Stranje-Grobelno 980
Grobelno-Stranje 2000
Stranje-Sv. Rok 1110
Proga Maribor-Pliberk (OBB)
Maribor-Studenci 1620
Studenci-Podvelka 2000
Podvelka-Dravograd 1910
Dravograd-Prevalje 1360
Prevalje-Pliberk 1040
Pliberk-Prevalje 1910
Prevalje-Dravograd 2000
Dravograd-Podvelka 2000
Podvelka-Studenci 2000
Studenci-Maribor 2000
Proga MB Tezno-MB Studenci
Tezno-Studenci 2000
Studenci-Tezno 2000
Proga Dravograd-Otiški vrh
Dravograd-Otiški vrh 2000
Otiški vrh-Dravograd 2000
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ)
Pragersko-Ormož 2000
Ormož-Čakovec 2000
Čakovec-Ormož 2000
Ormož-Pragersko 2000
Proga Ormož-Hodoš
Ormož-Ljutomer 2000
Ljutomer-M.Sobota 2000
M.Sobota-Hodoš 1770
Hodoš-M.Sobota 1910
M.Sobota-Ljutomer 2000
Ljutomer-Ormož 1480
Proga N.mesto-Straža
N.mesto-Straža
Straža-N.mesto
Proga Kranj-Naklo
Kranj-Naklo 980
Naklo-Kranj 2000
Proga Ljutomer-G.Radgona
Ljutomer-G.Radgona 2000
G.Radgona-Ljutomer 2000
Proga Imeno-Stranje
Imeno-Stranje 2000
Stranje-Imeno 2000
Proga Divača-Buzet (HŽ)
Kozina-Podgorje 2000
Podgorje-Rakitovec 790
Rakitovec-Buzet 2000
Buzet-Rakitovec 790
Rakitovec-Podgorje 790
Podgorje-Kozina 2000
Proga Jesenice-Sežana
Jesenice-B.Bistrica 980
B.Bistrica-Most na Soči 2000
Most na Soči-Anhovo 2000
Anhovo-N.Gorica 2000
N.Gorica-Prvačina 2000
Prvačina-Štanjel 630
Štanjel-Sežana 1110
Sežana-Štanjel 1620
Štanjel-Prvačina 2000
Prvačina-N.Gorica 1360
N.Gorica-Anhovo 2000
Anhovo-Most na Soči 1620
Most na Soči-B.Bistrica 655
B.Bistrica-Jesenice 880
Proga N.Gorica-Gorizia (FS)
N.Goriga-Gorizia 1770
Gorizia-N.Gorica 1770
Proga Prvačina-Ajdovščina
Prvačina-Ajdovščina 1110
Ajdovščina-Prvačina 1360
Proga Krpelje-Opčine (FS)
Krpelje-Opčine 830
Opčine-Krpelje 1620
Proga Sevnica-Trebnje
Sevnica-Mirna 1770
Mirna-Trebnje 775
Trebnje-Mirna 925
Mirna-Sevnica 1770
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana
Metlika-Črnomelj
Črnomelj-N. mesto 655
N.mesto-Trebnje 1110
Trebnje-Grosuplje 1270
Grosuplje-Škofljica 1360
Škofljica-Ljubljana 1910
Ljubljana-Škofljica 2000
Škofljica-Grosuplje 1190
Grosuplje-Trebnje 1190
Trebnje-N.mesto 1190
N.mesto-Črnomelj 830
Črnomelj-Metlika
Metlika-Kamanje

Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).