Maksimalne obremenitve lokomotive serije 644 Špamka

Lokomotiva z osno obremenitvijo 18t/os.

Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS)
Dobova-Ljubljana 1810
Ljubljana-Borovnica 1960
Borovnica-Postojna 760
Postojna-Pivka 1180
Pivka-Divača 2000
Divača-Sežana 2000
Sežana-Opčine 2000
Opčine-Sežana 890
Sežana-Divača 1180
Divača-Pivka 1180
Pivka-Postojna 1060
Postojna-Verd 1180
Verd-Ljubljana 1960
Ljubljana-Dobova 2000
Proga Ljubljana-Jesenice
Ljubljana-Škofja Loka 970
ŠkofjaLoka-Kranj 1480
Kranj-Jesenice 580
Jesenice-Jesenice d.m. 495
Jesenice-Kranj 1310
Kranj-Škofja Loka 1310
Škofja Loka-Ljubljana 1960
Proga Zidani Most-Špilje (OBB)
Zidani Most-Celje 1810
Celje-Grobelno 1960
Grobelno-Pragersko 1060
Pragersko-Maribor 1700
Maribor-Špilje 1060
Špilje-Maribor 1060
Maribor-Pragersko 1700
Pragersko-Grobelno 1060
Grobelno-Celje 2000
Celje-Zidani Most 2000
Proga Divača-Koper tovorna
Divača-Rodik 470
Rodik-Hrpelje Kozina 2000
Hrpelje Kozina-Koper 1310
Koper- Hrpelje Kozina 365
Hrpelje Kozina-Rodik 470
Rodik- Divača 2000
Proga Pivka-Šapjane (HŽ)
Pivka-Ilirska Bistrica 2000
Ilirska Bistrica-Šapjane 1060
Šapjane-Ilirska Bistrica 820
Ilirska Bistrica-Pivka 710
Proga Grosuplje-Kočevje
Grosuplje-Ortnek 445
Ortnek-Ribnica 2000
Ribnica-Kočevje 1310
Kočevje-Ribnica 1480
Ribnica-Ortnek 660
Ortnek-Grosuplje 625
Proga Ljubljana-Kamnik
Ljubljana-Črnuče 1960
Črnuče-Domžale 1060
Domžale-Kamnik 890
Kamnik-Kamnik Graben
Kamnik Graben-Kamnik
Kamnik-Domžale 2000
Domžale-Črnuče 1700
Črnuče-Ljubljana 760
Proga Celje-Velenje
Celje-Velenje 970
Velenje-Celje 2000
Proga Sveti rok-Grobelno
Sv. Rok-Stranje 425
Stranje-Grobelno 580
Grobelno-Stranje 1480
Stranje-Sv. Rok 660
Proga Maribor-Pliberk (OBB)
Maribor-Studenci 970
Studenci-Podvelka 1700
Podvelka-Dravograd 1180
Dravograd-Prevalje 820
Prevalje-Pliberk 625
Pliberk-Prevalje 1180
Prevalje-Dravograd 2000
Dravograd-Podvelka 1810
Podvelka-Studenci 1700
Studenci-Maribor 2000
Proga MB Tezno-MB Studenci
Tezno-Studenci 1480
Studenci-Tezno 2000
Proga Dravograd-Otiški vrh
Dravograd-Otiški vrh 1480
Otiški vrh-Dravograd 1310
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ)
Pragersko-Ormož 1810
Ormož-Čakovec 2000
Čakovec-Ormož 1960
Ormož-Pragersko 1810
Proga Ormož-Hodoš
Ormož-Ljutomer 1700
Ljutomer-M.Sobota 2000
M.Sobota-Hodoš 1060
Hodoš-M.Sobota 1180
M.Sobota-Ljutomer 2000
Ljutomer-Ormož 890
Proga N.mesto-Straža
N.mesto-Straža
Straža-N.mesto
Proga Kranj-Naklo
Kranj-Naklo 580
Naklo-Kranj 2000
Proga Ljutomer-G.Radgona
Ljutomer-G.Radgona 1310
G.Radgona-Ljutomer 1480
Proga Imeno-Stranje
Imeno-Stranje 1810
Stranje-Imeno 2000
Proga Divača-Buzet (HŽ)
Kozina-Podgorje 1310
Podgorje-Rakitovec 470
Rakitovec-Buzet 2000
Buzet-Rakitovec 470
Rakitovec-Podgorje 470
Podgorje-Kozina 1310
Proga Jesenice-Sežana
Jesenice-B.Bistrica 580
B.Bistrica-Most na Soči 1700
Most na Soči-Anhovo 2000
Anhovo-N.Gorica 2000
N.Gorica-Prvačina 1810
Prvačina-Štanjel 365
Štanjel-Sežana 660
Sežana-Štanjel 970
Štanjel-Prvačina 2000
Prvačina-N.Gorica 820
N.Gorica-Anhovo 1700
Anhovo-Most na Soči 970
Most na Soči-B.Bistrica 385
B.Bistrica-Jesenice 520
Proga N.Gorica-Gorizia (FS)
N.Goriga-Gorizia 1060
Gorizia-N.Gorica 1060
Proga Prvačina-Ajdovščina
Prvačina-Ajdovščina 660
Ajdovščina-Prvačina 820
Proga Krpelje-Opčine (FS)
Krpelje-Opčine 495
Opčine-Krpelje 970
Proga Sevnica-Trebnje
Sevnica-Mirna 1060
Mirna-Trebnje 445
Trebnje-Mirna 550
Mirna-Sevnica 1060
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana
Kamanje-Metlika
Metlika-Črnomelj
Črnomelj-N. mesto 385
N.mesto-Trebnje 660
Trebnje-Grosuplje 710
Grosuplje-Škofljica 820
Škofljica-Ljubljana 1180
Ljubljana-Škofljica 1310
Škofljica-Grosuplje 710
Grosuplje-Trebnje 710
Trebnje-N.mesto 710
N.mesto-Črnomelj 495
Črnomelj-Metlika
Metlika-Kamanje

Lokomotiva z osno obremenitvijo 15t/os.

Proga Dobova-Ljubljana-Opčine (FS)
Dobova-Ljubljana 1640
Ljubljana-Borovnica 1880
Borovnica-Postojna 625
Postojna-Pivka 970
Pivka-Divača 2000
Divača-Sežana 2000
Sežana-Opčine 2000
Opčine-Sežana 730
Sežana-Divača 970
Divača-Pivka 970
Pivka-Postojna 880
Postojna-Verd 970
Verd-Ljubljana 1880
Ljubljana-Dobova 2000
Proga Ljubljana-Jesenice
Ljubljana-Škofja Loka 800
ŠkofjaLoka-Kranj 1220
Kranj-Jesenice 475
Jesenice-Jesenice d.m. 400
Jesenice-Kranj 1090
Kranj-Škofja Loka 1090
Škofja Loka-Ljubljana 1880
Proga Zidani Most-Špilje (OBB)
Zidani Most-Celje 1640
Celje-Grobelno 1880
Grobelno-Pragersko 880
Pragersko-Maribor 1410
Maribor-Špilje 880
Špilje-Maribor 880
Maribor-Pragersko 1410
Pragersko-Grobelno 880
Grobelno-Celje 2000
Celje-Zidani Most 2000
Proga Divača-Koper tovorna
Divača-Rodik 375
Rodik-Hrpelje Kozina 2000
Hrpelje Kozina-Koper 1090
Koper- Hrpelje Kozina 295
Hrpelje Kozina-Rodik 375
Rodik- Divača 2000
Proga Pivka-Šapjane (HŽ)
Pivka-Ilirska Bistrica 2000
Ilirska Bistrica-Šapjane 880
Šapjane-Ilirska Bistrica 670
Ilirska Bistrica-Pivka 580
Proga Grosuplje-Kočevje
Grosuplje-Ortnek 355
Ortnek-Ribnica 2000
Ribnica-Kočevje 1090
Kočevje-Ribnica 1120
Ribnica-Ortnek 540
Ortnek-Grosuplje 500
Proga Ljubljana-Kamnik
Ljubljana-Črnuče 1880
Črnuče-Domžale 880
Domžale-Kamnik 730
Kamnik-Kamnik Graben 475
Kamnik Graben-Kamnik 1880
Kamnik-Domžale 2000
Domžale-Črnuče 1410
Črnuče-Ljubljana 25
Proga Celje-Velenje
Celje-Velenje 800
Velenje-Celje 2000
Proga Sveti rok-Grobelno
Sv. Rok-Stranje 335
Stranje-Grobelno 475
Grobelno-Stranje 1220
Stranje-Sv. Rok 540
Proga Maribor-Pliberk (OBB)
Maribor-Studenci 800
Studenci-Podvelka 1410
Podvelka-Dravograd 970
Dravograd-Prevalje 670
Prevalje-Pliberk 500
Pliberk-Prevalje 970
Prevalje-Dravograd 2000
Dravograd-Podvelka 1640
Podvelka-Studenci 1410
Studenci-Maribor 2000
Proga MB Tezno-MB Studenci
Tezno-Studenci 1220
Studenci-Tezno 2000
Proga Dravograd-Otiški vrh
Dravograd-Otiški vrh 1220
Otiški vrh-Dravograd 1090
Proga Pragersko-Čakovec (HŽ)
Pragersko-Ormož 1640
Ormož-Čakovec 2000
Čakovec-Ormož 1960
Ormož-Pragersko 1640
Proga Ormož-Hodoš
Ormož-Ljutomer 1410
Ljutomer-M.Sobota 2000
M.Sobota-Hodoš 880
Hodoš-M.Sobota 970
M.Sobota-Ljutomer 2000
Ljutomer-Ormož 730
Proga N.mesto-Straža
N.mesto-Straža 1880
Straža-N.mesto 1220
Proga Kranj-Naklo
Kranj-Naklo 475
Naklo-Kranj 2000
Proga Ljutomer-G.Radgona
Ljutomer-G.Radgona 1090
G.Radgona-Ljutomer 1220
Proga Imeno-Stranje
Imeno-Stranje 1640
Stranje-Imeno 2000
Proga Divača-Buzet (HŽ)
Kozina-Podgorje 1090
Podgorje-Rakitovec 375
Rakitovec-Buzet 2000
Buzet-Rakitovec 375
Rakitovec-Podgorje 375
Podgorje-Kozina 1090
Proga Jesenice-Sežana
Jesenice-B.Bistrica 475
B.Bistrica-Most na Soči 11410
Most na Soči-Anhovo 2000
Anhovo-N.Gorica 2000
N.Gorica-Prvačina 1640
Prvačina-Štanjel 295
Štanjel-Sežana 540
Sežana-Štanjel 800
Štanjel-Prvačina 2000
Prvačina-N.Gorica 670
N.Gorica-Anhovo 1410
Anhovo-Most na Soči 800
Most na Soči-B.Bistrica 305
B.Bistrica-Jesenice 420
Proga N.Gorica-Gorizia (FS)
N.Goriga-Gorizia 880
Gorizia-N.Gorica 880
Proga Prvačina-Ajdovščina
Prvačina-Ajdovščina 540
Ajdovščina-Prvačina 670
Proga Krpelje-Opčine (FS)
Krpelje-Opčine 400
Opčine-Krpelje 800
Proga Sevnica-Trebnje
Sevnica-Mirna 880
Mirna-Trebnje 355
Trebnje-Mirna 445
Mirna-Sevnica 880
Proga Metlika (HŽ)-Ljubljana
Kamanje-Metlika 880
Metlika-Črnomelj 625
Črnomelj-N. mesto 305
N.mesto-Trebnje 540
Trebnje-Grosuplje 580
Grosuplje-Škofljica 670
Škofljica-Ljubljana 970
Ljubljana-Škofljica 1090
Škofljica-Grosuplje 580
Grosuplje-Trebnje 580
Trebnje-N.mesto 580
N.mesto-Črnomelj 400
Črnomelj-Metlika 1880
Metlika-Kamanje 730

Kjer ni navedene vrednosti teže, pomeni da lokomotiva ne sme na ta odsek (prevelika osna obremenitev).